مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر


دومین جلسه اختلالات یادگیری دانش آموزان با حضور دکتر درویشی روانشناس تربیتی و آموزگاران در محل اجتماعات آموزش و پرورش بندر خمیر برگزار شد.

دومین جلسه اختلالات یادگیری ویژه مربیان پیش دبستانی،معاونین مدارس وآموزگان پایه اول برگزار شد در این جلسه دکتر درویشی اختلالات یادگیری از قبیل کم رویی ،عدم اعتماد به نفس،لکنت زبان،پرخاشگری و عصبانیت و غلط نویسی نوآموزان و دانش آموزان را مورد بررسی قرار داد و راهکارهای مورد نیاز را ارائه نمود.در این جلسه مربیان و آموزگاران سوالات خود را مطرح ودر زمینه آموزشی و موارد مانع یادگیری به تبادل نظر پرداختند. شایان ذکر است آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی و آقای قدسی کارشناس آموزش ابتدایی از این کارگاه بازدید نمودند.


برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم بهمن 1391ساعت 14:13  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

عصر روز سه شنبه مورخه 91/10/26 چهارمین کارگاه آموزشی نقد و برسی و روشهای تدریس درس ریاضی پایه ششم ابندایی با حضور آقای درج در مدرس کارگاه وخانم محمد امینی سرگروه پایه ششم اداره و آموزگاران مربوطه در محل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.


دراین جلسه فصل های 4تا8 کتاب مورد نقد وبررسی قرار گرفت وآقای درج مطا لبی راجع به روشهای تدریس این فصول ارائه نمودند. ودر پایان به سئوالات آموزگاران مربوطه پیرامون کتاب پاسخ دادند وبه رفع اشکال پرداختند.ضمنا دراین جلسه آموزگاران محترم به بحث وتبادل نظر پیرامون روشهای تدریس کتاب پرداختند واز تجربیات یکدیگر درجهت پیشبرداهداف آموزشی استفاده نمودند.

شایان ذکر است آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از جلسه مذکور بازدید نمودند.


برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 10:6  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز سه شنبه مورخه 91/10/26دومین کارگاه آموزشی وهم اندیشی درس ریاضیات راهنمایی با حضور محمد علی رستخیز سرگروه آموزشی اداره کل وآقای غفاری سرگروه اداره ودبیران مربوطه در مدرسه راهنمایی نمونه حضرت مریم (س) بندرخمیر برگزار گردید.

دراین جلسه آقای رستخیز پیرامون روشهای نوین تدریس درس ریاضی ونرم افزارهای آموزشی مطا لبی رار ارائه نمودند ودبیران مربوطه به صورت کروهی وکارگاهی به ساخت آشکال هندسی پرداختند.ودرپایان به سئوالات دبیران در زمینه تدریس دروس پاسخ دادند.وتاکید بر استفاده از وسایل کمک آموزشی وفناوری اطلاعات در جهت تسهیل یادگیری دانش آموزان کردند.

شایان ذکر است خانم دهقانی کارشناس گروههای آموزشی اداره کل وجمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از جلسه مذکور بازدید نمودند.


برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 9:44  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی
روز سه شنبه مورخه 91/10/26دومین کارگاه آموزشی وهم اندیشی درس دینی وعربی راهنمایی با حضور آقای مظفری سرگروه آموزشی اداره کل وخانم وجدانی  سرگروه آموزشی اداره ودبیران مربوطه درمحل مدرسه نمونه راهنمایی حضرت مریم (س) برگزار گردید.

دراین  جلسه   کتاب جدید التالیف دینی پایه سوم مورد نقد وبررسی قرار گرفت ودبیران محترم نظرات وپیشنهادات خود را در رابطه با روش تدریس کتاب وبودجه بندی وارزشیابی مطالبی بیان کردند وآقای مظفری راهکارهای لازم را دراین زمینه ارائه نمودند.وهمچنین دراین جلسه پیرامون  روشهای تدریس کتاب عربی وقرآن مطالبی را ارائه نمودند.وبه سئوالات دبیران مربوطه راجه به کتب مذکور پاسخ دادند.شایان ذکر است خانم دهقانی کارشناس گروههای اداره کل وجمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از جلسه مذکور بازدید نمودند.برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 9:33  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز سه شنبه مورخه 91/10/26سومین کارگاه هم اندیشی دبیران علوم تجربی با حضور سرگروه اداره کل وآقای باز مندگان سرگروه اداره ودبیران مربوطه درمحل  آزمایشگاه مدرسه راهنمایی نمونه حضرت مریم (س) بندرخمیر برگزار گردید.

دراین جلسه سرگروه اداره کل پیرامون روشهای نوین تدریس ونرم افزارهای آموزشی واستفاده از فناوری درجهت تسهیل یادگیری دانش آموزان مطالبی را ارائه نمودند.وبه صورتگروهی به آزمایشات علوم پرداختند ودرپایان  به سئوالات وابهامات دبیران مربوطه در زمینه کتب درسی وروش تدریس پاسخ دادند.

شایان ذکر است خانم دهقانی کارشناس گروههای اداره کل وجمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از جلسه مذکور بازدید نمودند.


برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 9:22  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی
روز سه شنبه مورخه 91/10/26دومین کارگاه آموزشی وهم اندیشی درس عوم اجتماعی  راهنمایی با حضور سرگروه آموزشی اداره کل و آقای درخشنده سرگروه آموزشی اداره ودبیران مربوطه درمحل مدرسه نمونه راهنمایی حضرت مریم (س) برگزار گردید.

دراین جلسه دبیران مربوطه به بیان تجربیات  خودوچکونگی نحوی تدریس دروس پرداختند . وسرگروه اداره کل درمورد روشهای نوین تدریس دروس بیاناتی را مطرح نمودند ودراین زمینه زاهکارهای لازم را ارائه نمودند. وردپیان دبیران سئوالات وابهامات خود را مطرح کردند وسرگروه اداره کل به سئوالات آنها پاسخ دادند .

شایان ذکر است خانم دهقانی کارشناس گروههای اداره کل وجمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از جلسه مذکور بازدید نمودند.


برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 9:8  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

روز سه شنبه مورخه 91/10/26دومین کارگاه آموزشی وهم اندیشی درس زبان انگلیسی راهنمایی با حضور آقای یگانه سرگروه آموزشی اداره کل وآقای برترانگ سرگروه آموزشی اداره ودبیران مربوطه درمحل مدرسه نمونه راهنمایی حضرت مریم (س) برگزار گردید.

دراین جلسه در رابطه با طراحی کتاب جدید درس زبان انگلیسی واستفاده از روش cit در آموزش زبان وهم چنین تالیف کتب درسی سه پایه براساس ارتباط زبانی به همان روش ،یادگیری زبان انگلیسی به روش ارتباطی نیز بحث وتبادل نظر گردید.در ادامه با استفاده از تکنولوژی جدید آموزشی وروشهای نوین تدریس وهمچنین استفاده از تخته هوشمند در مدارس نیز نکاتی مورد توجه قرار گرفت وآقای یگانه راهگارهای جدید برای آموزش لغات ومکالمه سر کلاس وایجاد انگیزه ارائه نمودند.

شایان ذکر است خانم دهقانی کارشناس گروههای اداره کل وجمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از جلسه مذکور بازدید نمودند.برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 8:57  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

عصر روز یکشنبه مورخه 91/10/24کارگاه آموزشی نقد وبررسی وهم اندیشی درباره روشهای تدریس درس بخوانیم وبنویسیم پایه ششم با حضور آموزگاران محترم پایه مربوطه درمحل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.


دراین جلسه خانم سعدی زاده گان مدرس کارگاه بصورت تخصصی راجع به  مبانی ورویکرد کتاب وروشهای نوین تدریس ،ارزشیابی فارسی ،املاءوانشاءمطالبی را ارائه نمودند.ودرپایان به رفع اشکال همکاران درکتاب فارسی وکتاب کار پرداختند. شایان ذکر می باشد که آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره از این جلسه بازدید نمودند.


برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم دی 1391ساعت 8:8  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بدینوسیله به اطلاع دبیران محترم دروس ریاضی،علوم تجربی،علوم اجتماعی،زبان انکلیسی،دینی وعربی می رساند کارگاه آموزشی با حضور سرگروههای اداره کل در روز سه شنبه مورخه 91/10/26راس ساعت 8صبح درمحل مدرسه راهنمایی نمونه حضرت مریم (س) جنب شهرک پردیس سیمان برگزار می گردد.لذا از کلیه دبیران مربوطه دعوت می شود راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.

برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم دی 1391ساعت 13:46  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بدینوسیله به اطلاع کلیه آموزگاران  محترم پایه ششم رساند می شود زمان برگزاری کارگاههای آموزشی به شرح زیر اعلام می گردد.

ردیف
عنوان کارگاه
تاریخ جلسه
ساعت
مکان
1
بخوانیم وبنویسیم
یکشنبه 91/10/24
14بعدازظهر
اداره
2ریاضی
سه شنبه 91/10/26 14بعدازظهر
اداره
3
علوم
شنبه 91/10/30
14بعدازظهر
اداره
4
تفکر وپژوهش
دوشنبه 91/11/2
14بعدازظهر
اداره
 


برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم دی 1391ساعت 11:33  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز دوشنبه مورخه 91/9/27اولین کارگاه آموزشی هوشمند سازی  با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره وآقای قدسی کارشناس آموزش ابتدایی اداره وآقای چوبین مدرس کارگاه  وکلیه سرگروههای آموزشی در آموزشگاه  علوی ناحیه یک بندرعباس برگزار گردید.

دراین جلسه آقای چوبین مدرس کارگاه راجع به چکونگی هوشمند سازی مدارس وکلاس درس ونحوِی استفاده از بورد های دیجیتالی  ونرم افزارهای آموزشی درجهت تسهیل یادگیری دانش آموزان وجذابیت تدریس مطالبی را ارائه نمودندوبصورت تخصصی چکونگی ساخت تولید محتوای الکترونیکی را آموزش دادند. ودرپایان به سئوالات سرگروههای آموزشی راجع به هوشمند سازی  پاسخ دادند.


برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم آذر 1391ساعت 11:1  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز دوشنبه مورخه91/9/20اولین کارگاه تخصصی درس ریاضیات پایه ششم ابتدایی با حضور آقای دمی کارشناس تکنولوژی اداره کل ،آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره وآقای امیدرضا سلیمی مدرس استانی کارگاه آموزشی وکلیه آموزگاران مربوطه درمحل سالن شماره (2) کانون رشد بندرخمیر برگزار گردید.

گروههای آموزشی بندرخمیر

دراین کارگاه آقای سلیمی مدرس کارگاه آموزگاران مربوطه را با  مفاهیم فصل های 1تا4کتاب ریاضیات وروشهای نوین تدریس فصل های مربوطه آشنا نمودند.وبه بحث وتبادل نظر پیرامون فصل های کتاب پرداختند وآموزگاران سئوالات خود  را بیان نمودندوآقای سلیمی به سئوالات ومشکلات آنها پاسخ دادند. ضمنا دومین جلسه کارگاه آموزشی هفته سوم دیماه برگزار می گردد.

برای تماشای ویدیو مربوطه به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: ابتدایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر 1391ساعت 15:42  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز دوشنبه مورخه 91/9/20اولین کارگاه اختلالات یادگیری ویژه آموزگاران پایه اول واولیا ءدانش آموزان با حضور آقای دمی کارشناس گروههای آموزشی اداره کل وآقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره وخانم فلاحت مدرس استانی کارگاه فوق وکلیه آموزگاران مربوطه واولیاءگرامی درسالن شماره (1)کانون رشد بندرخمیر برگزار گردید.

گروههای آموزشی بندرخمیر


دراین کارگاه خانم عذرا فلاحت مدرس کارگاه بصورت تخصصی راجع به کودکان دچار ناتوانی ویژه یادگیری،کودکان دیر آموز،انواع مشکلات ویژه یادگیری درحیطه آموزشی(خواندن ونوشتن)مشکلات یادگیری درحیطه فرآیندی (دقت،تمرکز،ادراک،حافظه و..)مطالبی را ارائه نمودند.وتوصیه ها وراهبردهای آموزشی جهت رفع برخی ازمشکلات درحیطه ناتوانی های ویژه یادگیری به بحث وتبادل نظر پرداختند وراهکارهای لازم را ارائه نمودند.ودر پایان خانم فلاحت به سئوالات معلمان واولیاء دانش آموزان در مباحث یادگیری دانش آموزان پاسخ دادند.

برای تماشای ویدیو مربوطه به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: ابتدایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر 1391ساعت 15:32  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

روز دوشنبه مورخه 91/9/20کارگاه آموزشی برنامه ریزی مدیریت آموزشی وبرنامه سالانه با حضور آقای دمی کارشناس تکنولوژی اداره کل وآقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره وآقای بناوند مدرس استانی و کلیه مدیران مستقل شهری ومجتمع های آموزشی درمحل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.

دراین جلسه آقای بناوند مدرس کارگاه بصورت تخصصی راجع به برنامه ریزی ومدیریت آموزشی  وطراحی برنامه عملیاتی وسالانه مطالبی را ارائه نمودند.ودرزمینه مدیریت آموزشی با مدیران محترم به بحث وتبادل نظر پرداختند وسئوالات مدیران بصورت تخصصی پاسخ دادند.


برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آذر 1391ساعت 15:18  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

  بدینوسیله به استحضار می رساند کارشناسی تکنولوژی این اداره در ارستای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی زیردر روز دوشنبه مورخه 20/9/91راس ساعت 8صبح  با حضور مدرسین مجرب استان وگروههای آموزشی اداره کل درمحل اداره آموزش وپرورش نموده است .لذا شایسته است مدیران محترم ضمن همکاری دراسرع وقت به اطلاع همکاران گرامی رساند شود تا راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.ضمنا حضور کلیه مدیران مدارس شهری،مجتمع های آموزشی،مدیران مدارس هیت امنایی،مدیران همیار،معلمان پایه اول وپایه ششم با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته الزامیست ودرصورت عدم حضور با آنها برابر مقررات برخواهد خواهد شد.

ردیف

نوع کارگاه

مکان برگزاری کارگاه

شرکت کنندگان درکارگاه

1

اختلالات یادگیری

سالن کانون رشد بندرخمیر

آموزگاران پایه اول(اولیا دانش آموزان اختیاری)

2

کارگاه آموزشی ریاضیات

کلاس(1)کانون رشد بندرخمیر

آموزگاران پایه ششم

3

طراحی وبرنامه ریزی آموزشی

سالن اجتماعات اداره

مدیران شهری/مجتمع های آموزشی/مدیران همیار


برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 10:37  توسط کارشناس تکنولوژی  | 


با حضور کارشناس آموزش و کارشناس گروههای آموزشی جلسه ی طرح پنج گانه راهنمایی آموزش و پرورش بندر خمیر برگزار شد.


جلسه ی طرح پنج گانه مدارس راهنمایی آموزش و پرورش بندر خمیر در مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت مریم برگزار شد. در این جلسه دبیران مدارس امام رضا(ع)،شهید باهنر رویدر ،حضرت مریم و راهنمایی بنت الهدی 4 درس ادبیات فارسی ،ریاضی ، علوم و علوم اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند. "علی کهوری "کارشناس آموزش راهنمایی در این باره گفت: در این جلسه طرحهای همگام با قرآن،برگزاری کلاسهای موضوعی ،غنی سازی یادگیری ،یادگیری بر اساس رویکرد تربیتی و طرح مدام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.


برچسب‌ها: راهنمایی
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر 1391ساعت 14:11  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

حسن جمشیدی مسئول گروههای آموزشی بندر خمیر

حسن جمشیدی مسئول گروههای آموزشی بندر خمیر از برگزاری کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس معلمان ابتدایی در بندر خمیر خبر داد.


 "حسن جمشیدی"کارشناس گروههای آموزشی بندر خمیر با اعلام این خبر گفت: کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس و آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی صبح روز پنجشنبه91/8/25 در مکان مدرسه راهنمایی امام رضا(ع) برگزار شد جمشیدی افزود:در این جلسه آموزگاران پایه های سوم تا ششم همرا با سرگروههای آموزشی بصورت کارگاهی و به تفکیک پایه پیرامون روشهای نوین تدریس کتب مربوطه بحث و تبادل نظر کردند و از تجارب یکدیگر در این زمینه بهرمند شدند . همچنین در این جلسه آموزگاران از پژوهش سرای دانش آموزی بازدید نمودند و آقای "بازماندگان"مدرس کارگاه با انجام آزمایشات درسی پرداختند و معلمان را با وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی آشنا نمودند. حسن جمشیدی مسئول گروه آموزشی بندر خمیر هدف از برگزاری این جلسه را آشنایی معلمان با وسایل کمک آموزشی و آزمایشگاهی و انجام آزمایشات درس علوم و بروز رسانی همکاران در زمینه آموزشی بیان کرد.

برچسب‌ها: ابتدایی
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391ساعت 12:55  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

روز سه شنبه مورخه91/8/16کارگاه تخصصی درس حرفه وفن با رویکرد استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره وآقای پوررمضان مدرس کارگاه فوق ودبیران محترم درس حرفه وفن درمحل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.


دراین جلسه آقای پور رمضان مدرس کارگاه پیرامون کتب درسی وروشهای نوین تدریس درس حرفه وفن واستفاده از فناوری درامر تسهیل یادگیری دانش آموزان وکارگاه روباتیک مطالبی را ارائه نمودند.

همکاران گرامی برای دریافت ویدئوی کارگاه مربوطه بروی لینک دانلود کلیک نماید.

دریافت با لینک مستقیم:حجم3/68مگابایتبرچسب‌ها: راهنمایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان 1391ساعت 13:9  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز دوشنبه مورخه 91/8/15 اولین جلسه تخصصی دبیران ادبیات راهنمایی با رویکرد فناوری اطلاعات با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره آقای کهوری کارشناس آموزشی راهنمایی وآقای زینلی مدرس کارگاهو دبیران ادبیات درمحل سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.

دراین جلسه آقای زینلی مدرس کارگاه پیرامون کتب درسی و کاربرد نرم افزارهای آموزشی درامر تدریس در جهت تسهیل یادگیری دانش آموزان مطالبی را ارائه دادند.ودبیران مربوطه را با فناوری نوین تدریس آ شنا نمودند.


برای دیدن ویدئومربوطه بروی لینک دانلود کلیک نماید.

حجم فایل 5/1mb  

دانلود با لینک مستقیم 

  برچسب‌ها: راهنمایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان 1391ساعت 11:49  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

کارشناسی تکنولوژی خمیر 


عصر روز یکشنبه مورخه 91/8/14 دومین جلسه کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس دروس پایه اول ابتدایی با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره وآقای محمدی کوشکی مدرس کارگاه وکلیه آموزگاران مربوطه در سالن اجتماعات اداره برگزار گردید.ودراین جلسه آموزگاران مربوطه شیوه های نوین تدریس درس ریاضیات آشنا شدند.

همکاران گرامی ویدئو مربوط به این جلسه رااز لینگ زیر دریافت نماید.

دانلود با لینگ مستقیم

حجم فایل:1/92mbبرچسب‌ها: ابتدایی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آبان 1391ساعت 16:27  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

دوره ضمن خدمت گروه ابتدایی پایه دوم در سه حوزه بندرخمیر -کهورستان و رویدر همزمان شروع شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرخمیر محمد زاهدی کارشناس آموزش نیروی انسانی در این باره گفت:

نود نفر از آموزگاران پایه دوم ابتدایی در سه حوزه ی بندرخمیر،کهورستان و رویدر توسط مربیانی که در دوره شرکت کرده اند آموزش دیده می شوند .زاهدی افزود درس هنر در بندرخمیر ،درس علوم در کهورستان و ریاضی در رویدر تحلیل و بررسی شده است این دوره تا پایان هفته در  حوزه های مذکور ادامه خواهد داشت.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم تیر 1391ساعت 9:13  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی 

روز سه شنبه مورخه 12/2/91کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی  درس زبان انگلیسی با رویکرد فناوری اطلاعات وارتیا طات با حضور کلیه دبیران درس زبان انگلیسی مقطع راهنمایی درمحل سالن اجتماعات اداره بندرخمیر برگزار گردید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391ساعت 18:32  توسط کارشناس تکنولوژی  | 


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر در دروز دوشنبه مورخ ۱/۱۲/۹۰ کارگاه ویژه دبیران حرفه و فن با موضوع بررسی مطالب درسی و استفاده از روشهای نوین و تکنولوژی نرم افزاری در تدریس درس حرفه و فن برگزار گردید.این جلسه که با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوزی آموزشی و آقای پوررمضان مدرس کارگاه و کلیه دبیران حرفه و فن در محل سالن همایش اداره آموزش و پرورش برگزار گردید روشهای نوین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.همچنین نرم افزارهای آموزشی،شناخت مشاغل کتاب به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اسفند 1390ساعت 8:17  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر در روز یککشنبه مورخ 30/11/90 نشست علمی و تخصصی دبیران عربی مقطع متوسطه با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی و خانم حسن زاده سرگروه عربی و کلیه دبیران مربوطه در سالن گروههای آموزشی اداره برگزار گردید.در این جلسه پیرامون کتب درسی و چگونگی به روز رسانی دبیران مربوطه و ارتقاء جایگاه علمی همکاران به بحث و تبادل نظر پرداختند و آقای جمشیدی توضیحات لازم را در این زمینه ارائه فرمودند

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 12:57  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

روز چهارشنبه مورخه 26/11/90دومین مرحله کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس درس علوم تجربی با حضور کارشناس تکنولوژی وکلیه دبیران مربوطه در پژوهشسرای دانش آموزی برگزار گردید. دراین جلسه آقای جلالی مدرس کارگاه به روشهای نوین آزمایشات علوم اختصاص دادند.وبا دبیران مربوطه به بحث وتبادل نظر پیرامون انجام آزمایشات درس علوم درجهت تسهیل یادگیری دانش آموزان پرداختند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن 1390ساعت 20:46  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار دبیران درس حرفه وغن رسانده می شود مرحله دوم کارگاه آموزشی درس حرفه وفن با حضور آقای پور رمضان مدرس کارگاه در روز دوشنبه مورخه 1/12/90راس ساعت 8صبح درمحل کانون رشد بندرخمیر برگزار میگردد. لذا شایسته است دبیران مربوطه راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بههم رسانند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390ساعت 11:33  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی ضمن عرض سلام به استحضار دبیران محترم درس علوم تجربی رسانده می شود مرحله دوم کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس با حضور آقای جلالی استاده دوره روز چهارشنبه 26/11/90راس ساعت 8صبح درمحل پژوهشسرای دانش آموزی برگزار می گردد. لذا شایسته دبیران مربوطه راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن 1390ساعت 11:24  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر روز سه شنبه مورخه 18/11/90 کارگاه آموزشی فناوری اطلاعات ویژه دبیران حرفه و فن با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی و آقای پوررمضان مدرس کارگاه و کلیه دبیران مربوطه در محل کانون رشد بندر خمیر برگزار گردید.در این جلسه آقای جمشیدی راجع به اهمیت فناوری اطلاعات در مدارس و شکوفایی خلاقیت دانش آموزان در زمینه روباتیک بیاناتی را مطرح نمودند و آقای پوررمضان بصورت تحقیقی و عملی در زمینه فناوری اطلاعات و کاربرد آن در آموزش،چگونگی ساخت روبات مطالبی را ارائه نمودند و در پایان به بحث وتبادل نظر پیرامون کتب درسی پرداختند.شایان ذکر است که مرحله دوم کارکاه فوق در هفته اخر بهمن ماه برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 13:55  توسط کارشناس تکنولوژی  | 


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر روز روز دوشنبه مورخه 17/11/90 کارگاه آموزش روش های نوین تدریس و تولید محتوای الکترونیکی با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی و کلیه دبیران مربوطه در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی برگزار گردید.دراین جلسه آقای جمشیدی راجع به روش های نوین تدریس و استفاده ازمحتوای الکترونیکی در جهت تحصیل و یادگیری دانش آموزان و حضور فعال در جشنواره الگوهای برتر تدریس مطالبی را مطرح نمودند و سرگروه آموزشی به صورت تخصصی نحوه ساخت کلیپ های آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی به دبیران مربوطه آموزش دادند و در پایان دبیران مربوطه به بحث و تبادل نظر پیرامون نرم افزارهای آموزشی و روش های تدریس پرداختند و سرگروه آموزشی نکات لازم را یادآوری نمودند .

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم بهمن 1390ساعت 13:54  توسط کارشناس تکنولوژی  | 


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر روز پنجشنبه مورخه 13/11/90 کارگاه آموزشی روشهای فعال یادهی یادگیری درس علوم تجربی با حضور جمشیدی کارشناس تکنولوژی و جلالی مدرس کارگاه آموزشی و کلیه دبیران درس علوم تجربی در محل پژوهشسرای دانش آموزی برگزار گردید.در این کارگاه دبیران مربوطه به صورت تخصصی و کارگروهی راجع به روشهای نوین تدریس و آزمایشات مربوطه بحث و تبادل نظر پرداختند.همچنین جلالی نکات مفیدی را مطرح نمود.شاین ذکر می باشد که کارگاه آموزشی طی دو مرحله برنامه ریزی شد که مرحله اول بصورت تئوری و عملی انجام گرفت و مرحله دوم این کارگاه مورخه 26/11/90 برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 14:8  توسط کارشناس تکنولوژی  | 


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر روز پنجشنبه مورخه 13/11/90 کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد نرم افزار های آموزشی در تسهیل یادگیری دانش آموزان در محل مدرسه راهنمایی نمونه امام رضا(ع) و با حضور جمشیدی کارشناس تکنولوژی و کلیه دبیران ریاضی دوره راهنمایی برگزرار گردید.در این جلسه دبیران مربوطه به بحث و تبادل نظر پیرامون کتب درسی و روشهای نوین یاددهی یادگیری پرداختند و سرگروه محترم ریاضی نکات لازم را مطرح نمودند.

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم بهمن 1390ساعت 14:0  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی بدینوسیله به استحضار دبیران محترم درس ریاضیات وعلوم تجربی می رسانند کارگاه روشهای نوین تدریس دوروس مربوطه در روز پنجشنبه مورخه13/11/90راس ساعت 8صبح درمحل مدرسه راهنمایی نمونه امام رضا (ع) برگزار می گردد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن 1390ساعت 12:46  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی به اطلاع دبیران محترم درس علوم تجربی وریاضیات راهنمایی می رساند کارشناسی تکنولوژی دراجرای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس درس علوم تجربی به همراه آزمایشات مربوطه وکارگاه کاربرد نرم افزارهای آموزشی در درس ریاضیات وطراحی سئوالات در روز پنجشنبه مورخه 13/11/90راس ساعت 8صبح درمحل مدرسه نمونه راهنمایی امام رضا (ع)نموده است لذا شایسته دبیران مربوطه راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن 1390ساعت 12:39  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر ، در صبح روز دوشنبه 5/10/90 دومین کارگاه تخصصی روش های فعال تدریس با رویکرد استفاده از فناوری در جهت تسهیل یادگیری دانش آموزان با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر ، آقای درخشنده سر گروه علوم اجتماعی و کلیه دبیران علوم اجتماعی مدارس بندر خمیر در سالن کنفرانس اداره برگزار شد .

در این کارگاه آموزشی جمشیدی پیرامون جشنواره الگوی یاددهی –یادگیری درس علوم اجتماعی ، ساخت کلیپ های آموزشی و استفاده از نرم افزارهای آموزشی مطالبی را بیان داشتند . و همچنین همکاران را به شرکت در جشنواره الگوی یاددهی – یادگیری تشویق کردند. و در ادامه سر گروه های آموزشی راجع به روش های مناسب تدریس ، بررسی روش های تدریس همکاران ، بررسی نمونه سوالات نوبت اول سال گذشته و برگزاری مسابقات پژوهشی و عکاسی بحث و تبادل نظر کردند و نکات لازم را یادآوری نمودند .

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 14:7  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر، در صبح روز یکشنبه مورخه 4/10/90کارگاه تخصصی دبیران ادبیات راهنمایی با رویکرد فناوری اطلاعات با حضور آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره آموزش و پرورش ، خانم یگانه سرگروه ادبیات و کلیه دبیران ادبیات راهنمایی برگزار گردید.در این جلسه آقای جمشیدی در مورد جشنواره الگوهای برتر تدریس یاددهی- یادگیری و جشواره تولید محتوای الکترونیکی و تشویق همکاران جهت شرکت در این جشنواره ها مطالبی را مطرح نموده و سرگروه آموزشی راجع به روشهای نوین تدریس و بگارگیری فناوری اطلاعات در جهت تسهیل یادگیری دانش آموزان و چگونگی طراحی سوالات مفهومی به بحث و تبادل نظر  با دبیران  پرداخته و نکات لازم را یادآوری نمودند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 14:6  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر، در عصر روز دوشنبه مورخ 28/9/90 کارگاه آموزشی معلمان دوره ابتدایی به تفکیک پایه با حضور آقای محمود صباحی زاده رییس گروه تکنولوژی اداره کل ، آقای جمشیدی کارشناس تکنولوژی اداره آموزش و پرورش بندر خمیر ، سرگروه های آموزشی دوره ابتدایی اداره کل و کلیه معلمان دوره ابتدایی مدارس شهرستان بندر خمیر در محل دبیرستان فردوسی بندر خمیر برگزار گردید .

در این کارگاه آموزشی معلمان ابتدایی به تفکیک پایه به صورت کارگروه تخصصی راجع به روش های نوین  و فعال تدریس ، جشنواره جابربن حیان ، جشنواره یاد دهی –یادگیری ، چگونگی استفاده از نرم افزارها و وسایل آموزشی به بحث و تبادل نظر پرداختند .ودر پایان این کارگاه سرگروههای آموزشی نکات لازم را یادآوری نمودند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 14:4  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر  روز شنبه مورخه 26/9/90  کارگاه آموزشی روشهای نوین تدریس درس زبان انگلیسی با حضور دواري  استاد زبان انگلیسی و جمشیدی کارشناس تکنولوژی و دبیران زبان انگلیسی راهنمایی در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش بندر خمیر برگزار گردید.این جلسه که با محوریت روشهای نوین تدریس،استفاده از نرم افزار های آموزشی و کاربرد انها،تدریس زبان انگلیسی برگزار گرديد همكاران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 14:0  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر در روز دوشنبه ۷/۹/۱۳۹۰ جلسه مشاوره با موضوع بیش فعالی دانش آموزان ابتدایی و بررسی راههای کاهش آن با حضور سرکار خانم شجاعی کارشناس روانشناسی بالینی در محل سالن کانون فرهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر برگزار گردید.در این همایش که با حضور اولیاء و کارشناس هسته مشاوره سرکار خانم نجم الدینی برگزار گردید دلایل بیش فعالی بویژه در دوره ابتدایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقابله با آن نیز مطرح گردید. و در پایان جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار گردید
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 13:57  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمیر در روز شنبه مورخه  ۵/۹/۹۰ کارگاه آموزشی اشنایی با اختلالات یادگیری دانش آموزان در دوره ابتدایی بویژه دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان با حضور ظهوری استاد روانشناسی و آموزگاران پایه اول و دوم ابتدایی در محل کانون رشد شهرستان بندر خمیر برگزار گردید.در این جلسه که  به صورت تخصصی و کارگاهی برگزار گردید ظهوری در رابطه با شناخت اختلالات یادگیری مطالبی را بیان نمود و راهکارهایی را در جهت رفع این اختلالات به صورت تخصصی ارائه داد. 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 13:55  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

 

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمير، عصر روز دوشنبه گردهمايي آموزگارن مقطع مقطع در محل دبيرستان فردوسي برگزار گرديد.اين جلسه كه با حضور سالاري معاونت آموزشي و نو آوري و جمشيدي كارشناس تكنولوژي و سرگروهاي آموزشي و كليه آموزگران مقطع ابتدايي برگزار گرديد. در اين جلسه به بررسي كتب درسي و چگونگي استفاده از طرح درس و استفاده از روشهاي نوين تدريس و وسايل كمك آموزشي و همچنين بحث و تبادل نظر در زمينه استفاده از ابزار و ايدهاي نوين آموزشي  پرداختند.وي در پايان نكات لازم  را در جهت تسهيل يادگيري و پيشبرد اهادف آموزشي مطرح نمودند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 13:50  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستانم بندر خمير عصر روز دوشنبه مورخه ۹/۸/۱۳۹۰ جلسه گردهمايي دبيران مقطع راهنمايي با حضور جمسيدي كارشناس تكنولوي و كهوري كارشناس آموزش راهنمايي و سرگروههاي آموزشي و كليه دبيران مقطع راهنمايي به تفكيك درس و به صورت كارگروه تخصصي در محل آموزشگاه نمونه راهنمايي امام رضا رضا(ع) شهرستان بندر خمير برگزار گرديد. در اين جلسه دبيران كه به صورت كارگروهي و تخصصي به نقد و برسي كتب درسي استفاده از وسايل كمك آموزشي و سمعي بصري در جهت تسهيل يادگيري دانش آموزان و روشهاي نوين تدريس به بحث و تبادل نظر پرداختند.
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 13:48  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمير عصر روز يكشنبه 8/8/1390 گردهمايي دبيران مقطع متوسطه در محل دبيرستان فردوسي برگزار گرديد.اين جلسه كه با حضور جمشيدي كارشناس تكنولوژي و سرگروهاي آموزشي و كليه دبيران مقطع متوسطه به تفكيك درس برگزار گرديد و در اين جلسه سرگروهاي آموزشي به بررسي كتب درسي و چگونگي استفاده از طرح درس و استفاده از روشهاي نوين تدريس و وسايل كمك آموزشي با دبيران مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداختند.وي در پايان نكات لازم  را در جهت تسهيل يادگيري و پيشبرد اهادف آموزشي مطرح نمودند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم دی 1390ساعت 13:44  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

  با اهداءسلام وتحيات وافر

         احتراما" : ضمن تبريك عيد نوروز بدينوسيله به اطلاع مي رساند سومين جلسه هم انديشي دبيران عربي مقطع متوسطه روز سه شنبه مورخه 6/2/90راس ساعت 30/8صبح  درمحل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش برگزار مي گردد.لذا شايسته است دبيران محترم راس ساعت مقرر دراين جلسه حضور بهم رسانند .ضمنا حضور كليه دبيران مربوطه دراين جلسه الزاميست .

دستور كار جلسه :

1-    بحث وتبادل نظر پيرامون كتب درسي 2-بررسي نمونه سئوالات نوبت اول 3-اعلام نفرات برتر درطراحي سئوال نوبت اول 4- بحث وتبادل نظر پيرامون برگزاري آزمون هماهنگ نوبت دوم پايه اول 

                                                                   

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390ساعت 14:15  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

  با اهداءسلام وتحيات وافر

  احتراما" : بدينوسيله به استحضار مي رساند كارشناسي تكنولوژي در اجراي برنامه عملياتي خود اقدام به برگزاري جلسه هم انديشي دبيران دين وزندگي در روز دوشنبه مورخه 5/2/90راس ساعت 30/8صبح  با حضور سرگروه و عضو گروه محترم درس دين وزندگي درمحل سالن اجتماعات اداره آموزش وپرورش نموده است .لذا مزيد امتنان است كليه دبيران مربوطه راس ساعت مقرر دراين جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا حضور كليه دبيران مربوطه بخصوص دبيران دين وزندگي (2)دراين جلسه الزاميست ودبيران محترم كتب مربوطه را به همرا ه داشته باشند ومشكلات احتمالي خود را ياداشت نموده تا دراين جلسه مرتفع نمايند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390ساعت 14:13  توسط کارشناس تکنولوژی  | مديران مدارس ابتدایی بندر خمير روز پنج شنبه 16/10/89 در مورد راههاي بالا بردن كيفيت آموزشي بحث و تبادل نظر نمودند. اين جلسه كه راس ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات آموزش و پرورش بندر خميربا حضور دهشيري معاون پرورشي و تربيت بدني اداره آموزش و پرورش بندر خميروجمشیدی کارشناس تکنولوژی برگزار شد.مديران مدارس از چگونگي ثبت نمرات توسط معلمان مدارس و چگونگي انجام بازديد هاي علمي ،تفريحي و ...بحث و تبادل نظر نمودند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 9:10  توسط کارشناس تکنولوژی  | به گزارش روابط عمومي اداره آموزش و پرورش شهرستان بندر خمير، مسائل مهم آموزشي دوره متوسطه مورد بحث و تبادل نظر دبيران مدارس بندر خمير قرار گرفت . در كارگاه تخصصي دبيران متوسطه كه روز دوشنبه 13/10/89 با حضور كارشناس تكنولوژي برگزار شد؛مسائل مهم مثل استفاده از طرح درس جهت آمادگي دبيران ، ارزشيابي مستمر ، مسابقات علمي دانش آموزان ، اردوهاي علمي و تفريحي ، بازديد آموزشي دبيران ، نقد و بررسي كتب مربوطه و ساير مسائل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ در خصوص مطالب مطرح شده اتخاذ گرديد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 11:43  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

 

عصر روز دوشنبه مورخه ۷/۱۰/۸۹دومین کارگاه تخصصی وهم اندیشی  کلیه دبیران ومعاون دبیران  مقطع راهنمایی به تفکیک درس با حضور سرگروه های آموزشی بندرخمیر واستان درمحل مدرسه راهنمایی شهید باهنر شهر رویدر برگزار گردید. دراین کارگاه سرگرو ه های آموزشی راجع به روشهای نوین تدریس /استفاده ازطرح درس /استفاده از وسایل کمک اموزشی /شرکت درجشنواره های الگوهای برتر تدریس /مسابقات علمی /چکونگی طرح سوالات امتحانی نوبت اول وبارم بندی دروس با دبیران مربوطه به بحث وتبادل نظر پرداختند .وسرگروه های آموزشی نکات لازم رایادآوری نمودندواز ایده نظرات وتجربیات  همدیگر درجهت پیشبرد اهداف آموزشی استفاده نمودند. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی 1389ساعت 9:16  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دبیران مقطع متوسطه رساننده می شود کارگاه هم اندیشی دبیران متوسطه روز دوشنبه مورخه ۱۳/۱۰/۸۹راس ساعت ۱۴/۳۰بعدازظهر درمحل دبستان نبوت بندرخمیر با حضور سرگروه های آموزشی مقطع متوسطه اداره کل برگزار می گردد.مزید امتنان است کلیه دبیران  محترم با آمادگی کامل راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 13:39  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرگروه های آموزشی سه مقطع رسانده می شود کارگاه آموزشی تحلیل محتوای کتب درسی با حضور کارشناسان تحلیل محتوای کتب درسی اداره کل درروز شنبه ۱۱/۱۰/۸۹راس ساعت ۹صبح درمحل سالن کنفرانس اداره آموزش وپرورش بندرخمیر برگزار می گردد. لذا شایسته است کلیه سرگروه های محترم راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم دی 1389ساعت 13:20  توسط کارشناس تکنولوژی  | 

بسمه تعالی

ید ینوسیله به اطلاع می رساند کارشناس تکنولوژی دراجرای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری کارگاه هم اندیشی دبیران راهنمایی با حضور سرگرو های آموزشی اداره کل درروز سه شنبه مورخه ۷/۱۰/۸۹راس ساعت ۱۴/۳۰بعدازظهر درمحل شهر رویدر راهنمایی امام خمینی (ره) کروییه نموده است لذا شایسته است کلیه دربیران راس ساعت مقرر دراین جلسه حضور بهم رسانند.

ضمنا هم اندیشی از دوروس ریاضیات /علوم تجربی/علوم اجتماعی /زبان انگلیسی /زبان ادبیات /حرفه وفن /دینی وعربی/ومدیران شهر ومجتمع های آموزشی می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی 1389ساعت 10:4  توسط کارشناس تکنولوژی  |